Niekedy nie je na škodu len tak sedieť a čítať o veciach, ktoré pobavia a zlepšia náladu. Urobte si príjemnú pauzu a čítajte náš online magazín.

Podnikanie

Predaj spoločnosti

Ak ste sa rozhodli pre podnikanie a radi by ste začali svoj plán uskutočňovať čo najskôr, máme pre vás riešenie. Je to kúpa už založených spoločností, ktoré sú účtovne čisté a majú splatené základné imanie. Na našej internetovej stránke nájdete zoznam spoločností, ktoré sú určené na predaj. Môžete si vybrať firmu, ktorá vám vyhovuje a do 48. hodín začať podnikať. Takýmto spôsobom ušetríte množstvo času, ktorý môžete venovať iným aktivitám.

svet podnikania

Predaj firmy s dph 41business.com ponúka zaručený spôsob, ako naštartovať vaše podnikanie jednoducho a rýchlo. Vyberiete si firmu z nášho zoznamu, vyplníte formulár, ktorý potvrdíte. Po úradnom overení podpisov a podpísaní zmluvy budete informovaní o úspešnom prebehnutí celého procesu. Vybrať si môžete spoločnosť, ktorá vám vyhovuje, aj keď je pred zápisom do obchodného registra možné vykonať určité zmeny v uvedení predmetu alebo predmetov podnikania, názvu a sídla spoločnosti. To znamená, že si jednotlivé informácie môžete prispôsobiť vašim konkrétnym požiadavkám a predstavám.

miesto vykonávania biznisu

Firma, ktorá je registrovaná na daňovom úrade ako platca dane z pridanej hodnoty, je povinná odvádzať tento typ dane. Súčasne jej z toho vyplývajú určité výhody ako je napríklad obchodovanie bez dane z pridanej hodnoty s obchodníkom, ktorý je tiež platcom dane z pridanej hodnoty. Využitím našich služieb sa vyhnete návštevám daňového úradu, vybavovaniu, platbe daňovej zábezpeky. Všetko potrebné vykonáme za vás. Vystupujeme ako dôveryhodná spoločnosť s dostatočnou a preukázateľnou praxou, poskytujeme poradenstvo začínajúcim aj rozbehnutým podnikateľom a o kvalite našich služieb vypovedajú spokojní klienti.

Okrem spoločností s históriou, ktoré už podnikali a majú určité postavenie a meno na trhu, máme pripravené a určené na predaj aj spoločnosti bez histórie, ktoré sú celkom nové bez účtovných zápisov, pohľadávok a záväzkov. Ide o takzvané ready made spoločnosti, ktoré nikdy nepodnikali.

You May Also Like