Niekedy nie je na škodu len tak sedieť a čítať o veciach, ktoré pobavia a zlepšia náladu. Urobte si príjemnú pauzu a čítajte náš online magazín.

Peniaze

Svahovitý pozemok je zaujímavý, ale z hľadiska projektovania aj náročnejší

Každý, kto už má skúsenosti so stavbou rodinného domu alebo aspoň chaty vie, že to nie je krátkodobá záležitosť, ale že celý proces od naprojektovania až po dokončenie stavby trvá aj niekoľko rokov. Musia byť totiž dodržané postupy pri vypracovaní projektu a jeho schvaľovaní a dlho trvá aj samotná realizácia diela. Obzvlášť vtedy, ak si ju vykonávate svojpomocne.

plánovanie, papier

Odborný prístup je dôležitý

Na Slovensku je, ironicky povedané, už takmer každý murárom, máme pocit, že všetko si vieme urobiť sami, ale častokrát stroskotáme na zdanlivo neriešiteľných problémoch, ktoré si vyžadujú iba technické myslenie, preto je vhodné, aby sme pred začatím s projektovaním stavby oslovili profesionálov, v tomto prípade architekta alebo stavebného inžiniera, ktorí majú bohaté skúsenosti a hlavne vedomosti v tomto odbore. Projekt totiž treba vypracovať projekt domu do svahu podrobnejšie a práve tam sa dajú „vychytať muchy“, ktoré by nám neskôr spôsobovali ťažkosti.

Pozemky, na ktorých chceme stavať, sú v mnohých prípadoch zdedené, a tak si veľmi nemôžeme vyberať, no ak si zabezpečujeme aj kúpu pozemku, tu už môžeme mať požiadavky ohľadom rozlohy, polohy či tvaru pozemku. S rovinatými je to jednoduchšie, no zložitejšie je to pri svahovitom teréne, tam sú už potrebné aj pevnejšie základy spolu s oporným múrom, ktorý zabezpečí, aby sa svah v budúcnosti nezosunul. To všetko je nutné zohľadniť aj pri tvorbe projektu a v zložitejších prípadoch je nutné osloviť geodeta aj statika. Tí posúdia vhodnosť podložia a vypočítajú hrúbku stien stavby či typ betónu alebo muriva, ktoré treba dodržať.

zateplený dom

Nedokončený rodinný dom

Stavba domu je pre človeka proces, pri ktorom vzniká dielo na celý život, takže opatrnosť a odbornosť pri navrhovaní zložitejších stavieb je namieste, inak hrozí, že napríklad svahovitý terén môže podľahnúť prírodným silám a zasypať celý dom alebo ho zosunúť. To si môže vyžiadať aj obete na životoch, a tomu sa dá zabrániť zrealizovaním kvalitnej stavby.

You May Also Like